تصویر نام محصول قیمت واحد
باطری 55 سیلد اور بیتال ۱,۰۳۶,۰۰۰ تومان
باطری 60 سیلد اوربیتال ۱,۰۶۸,۰۰۰ تومان
باطری 50 سیلد واریان ۱,۰۷۵,۰۰۰ تومان
باطری 55 سیلد واریان ۱,۱۸۲,۵۰۰ تومان
باطری 74 سیلد واریان ۱,۵۹۱,۰۰۰ تومان
درایر اتوبوس بلند 6037 m34 PCI ۲۵۰,۰۰۰ تومان
کمپرسور 709 12v ازپشت m507 ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
درایر فابریک پاترولی با فشنگی s49 ۱۴۹,۴۰۸ تومان
درایر اسکانیا m34 ۲۶۷,۳۴۴ تومان
کمپرسور ام وی ام 110 ماتیز m524 ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کمپرسور 507 12 ولت R134کد 6321 s531 ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کمپرسور ROA سردساز m524 ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
درایر پراید (خشک کن) سردساز s16 ۱۴۵,۰۰۰ تومان
کمپرسور مزدا 3 جدید 5PK ۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کمپرسور ون m492 ۱,۶۱۱,۰۰۸ تومان
درایر اپل m15 2011-GC ۳۳۵,۰۰۰ تومان
کمپرسور فاو سواری m490 ۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان
کمپرسور m504 HY 1.6 L i30 ۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان
کمپرسور توسکان سراتو ۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کمپرسور پراید 6354 m506 ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان